หน้าหลัก
เกี่ยวกับโครงการฯ
โครงสร้างหลักสูตร
ระบบการศึกษา
ห้องข่าวกิจกรรม
ทำเนียบผู้บริหาร
ติดต่อเรา
 
 
777
     
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Advanced จังหวัดเขียงใหม่ (ปริญญาที่ 2)
 
 
 
 
       
คิดก้าวหน้า อนาคตก้าวไกล
     
 
 
   
   
   
   
 
 
มหาิวิทยาลัยรามคำแหง
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
รับสมัครนักศึกษาใหม่
   
 
สาขาวิชาการตลาด


 
สาขาการจัดการทั่วไป และสาขาการตลาด
รับสมัครทางเว็บไชต์

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 8 มิถุนายน 2557
ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารทหารไทย ธนาคารออมสิน
(นำหลักฐานการสมัครยื่นในวันสัมภาษณ์)

   
 
     
     
 
 
   
สถานที่รับสมัคร
 
   

-ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 3 ห้อง 309 A
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) 
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 8 มิถุนายน 2557 
    09.00 – 16.30 น.(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
โทรศัพท์ 02-310-8591-2,  085-043-5665
และ 089-487-4838
-ณ สำนักงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง จ.เชียงใหม่
ถนนโขตนา ตั้งแต่บัดนี้ - 8 มิถุนายน 2557
เวลา 09.00 - 16.00 น.
โทรศัพท 081-594-4531

 
 
 
     
 
 
   
สถานที่เรียน
 
 

ณ สำนักงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดเชียงใหม่
 
     
 
 
   
เวลาเรียน
 
 
วันเสาร์ เวลา 17:00 - 21:00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 08:00 - 17:00 น.