หน้าหลัก
เกี่ยวกับโครงการฯ
โครงสร้างหลักสูตร
ระบบการศึกษา
ห้องข่าวกิจกรรม
ทำเนียบผู้บริหาร
ติดต่อเรา
 
 
777
     
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Advanced จังหวัดเขียงใหม่ (ปริญญาที่ 2)
 
 
 
 
       
คิดก้าวหน้า อนาคตก้าวไกล
     
 
 
   
   
   
   
 
 
มหาิวิทยาลัยรามคำแหง
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
รับสมัครนักศึกษาใหม่
   
 
สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการตลาด


 
สาขาการจัดการทั่วไป และสาขาการตลาด
รับสมัครทางเว็บไชต์

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 24 สิงหาคม 2557
ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารทหารไทย ธนาคารออมสิน
(นำหลักฐานการสมัครยื่นในวันสัมภาษณ์)

   
 
 
 
   
สถานที่รับสมัคร
 
   

- ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 3 ห้อง 309 A
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) 
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 24 สิงหาคม 2557
    09.00 – 16.30 น.(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
โทรศัพท์ 02-310-8591-2,  085-043-5665
และ 089-487-4838


- รับสมัตรด้วยตนเอง และสอบสัมภาษณ์ วันที่ 22 มิถุนายน 2557 ณ สำนักงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง จ.เชียงใหม่ ถนนโขตนา โทรศัพท์ 081-594-4531

 
 
 
   
สถานที่เรียน
 
 

ณ สำนักงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดเชียงใหม่
 
     
 
 
   
เวลาเรียน
 
 
วันเสาร์ เวลา 17:00 - 21:00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 08:00 - 17:00 น.