หน่วยงาน :
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
   
M.B.A. for Advanced Program
   
ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารสูโขทัย ชั้น 3
    ห้อง 309A หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
   
เบอร์ติดต่อ :
โทรศัพท์ : 02-310-8591-92
  มือถือ : 085-043-5665
  มือถือ : 089-487-4838
    โทรสาร : 02-310-8592
 
e - Mail :
admbaru@gmail.com
     
facebook : Advancedmba Mba
  FAN advanced-mba
 
line id : advancedmba
     
instagram : advancedmba
     
youtube : RU.MBA Advanced Program
     
google+ : RU.MBA Advanced Program
     
website :
http://www.advanced-mba.ru.ac.th
 
แผนที่ :